Tijdperk van winstwaarschuwingen aangebroken.

okt. 2008.


Na de “staatsgreep op de financiële sector” waarbij er, zonder voorafgaande controle van het (Europese) parlement en toestemming van de aandeelhouders (Fortis, ING), een machtsverschuiving richting overheid plaats vond, doet zich het probleem van inzakkende winstcijfers van het bedrijfsleven voor.


Ik heb altijd gedacht dat aandeelhouders mede-eigenaar zijn van het bedrijf waarvan zij aandelen bezitten. Zonder deze eigenaren werd in één weekeind besloten dat Fortis-Nederland losgekoppeld wordt van de rest en volledig genationaliseerd. Terecht dat de aandeelhouders zich beroofd voelen. Democratie ten top!


Er blijken ineens (binnen enkele dagen) honderden miljarden beschikbaar te kunnen zijn. Waar komt al dat geld vandaan? Lenen op de kapitaalmarkt? Dan stijgt de staatsschuld naar voor Nederland ongekende hoogten.

Voor een schijntje van die miljarden zou het dus ook mogelijk kunnen zijn om de salarissen van politieambtenaren, leraren en verplegend personeel te kunnen verhogen!!! En wat denkt u van de ouderenzorg, vergrijzing en de armoedebestrijding? De AOW-pot zou dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt hoeven worden.

De overheid is in de huidige bankencrisis krachtig opgetreden, ook voor de mensen met spaargeld, waartoe natuurlijk ook veel overheidsdienaren behoren. De crisis moet dus bezworen worden, mede uit eigenbelang. Die incompetabele bankjongens moeten gered worden. Deze daadkracht is nog niet eerder vertoond.

Indien de crisis ertoe leidt dat die honderden miljarden inderdaad uitgekeerd moeten worden, zullen de geldpersen overuren maken en is hyperinflatie (eerst hoge monetaire inflatie) het gevolg. Houdt u rekening met deze mogelijkheid. De problemen zijn immers nog lang niet voorbij. Er is nog slechts ca. 25% van de "foute leningen" door banken afgeschreven.


Vanaf 6 oktober heeft de AFM verboden om zowel gedekt als ongedekt short posities op te bouwen in enkele financiële instellingen, behalve voor market makers. Dat zijn: ING, SNS, Aegon, Binck, Kas Bank, Van der Moolen, Van Lanschot. Dat betekend dat niemand geld kan (mag) verdienen aan de foute handelingen van bankiers.

Inmiddels heeft de staat zeggenschap verworven in ING. Er gaat € 10 miljard naar de bank tegen een rentevergoeding van 8,5% als er dividend wordt uitgekeerd. Die rentevergoeding kan verder verhoogd worden als het dividendrendement hoger uitvalt. De overheid verdiend er dus wel fors aan. De kapitaalratio (de verhouding tussen het kapitaal van een bank en de risicogewogen activa) van ING is vergeleken met andere banken ondanks die miljardeninjectie nog steeds aan de lage kant. Misschien is er dus nog meer nodig dan die € 10 miljard.....


Geen enkele markt werkt nog goed. Het is een spiraal neerwaarts. Deze situatie heeft zich nog nooit eerder voorgedaan. Er is dus ook geen draaiboek voorhanden om de crisis te bezweren. Duizenden miljarden dollars en euro's verdwijnen als sneeuw voor de zon door afschrijvingen en koerswaardeverdamping.

Het wordt steeds moeilijker om krediet te krijgen en om openstaande schulden te betalen worden massaal beleggingsportefeuilles verkocht. Totdat het op is.......Zelfs goud heeft zijn waarde in moeilijke tijden verloren. Om maar aan geld te komen verkopen banken en zelfs centrale banken hun goudvooraden waardoor de goudprijs nog dieper zakt. Maar ook wordt door de FED de goudprijs gemanipuleerd om de dollar te steunen. De FED weet natuurlijk ook wel dat goud nog altijd gezien wordt als vluchthaven. Als goud nu op $2000 zou staan, dan weet iedereen dat het gedaan is met de dollar...

Ook andere metalen zakken in prijs. Paniek en zenuwen heersen. Houdt u rekening met een AEX die (na een opgaande correctie) wel eens onder de 200 kan dalen.


Zie deze video: Ron Paul talks about The Economy Total Collapse.Warren Buffett deed onlangs de uitspraak: " wees voorzichtig als anderen hebberig zijn; wees hebberig als anderen angstig zijn". In een vorige column schreef ik al dat families als de Kennedy's rijk zijn geworden door in de markt te stappen als anderen in paniek verkopen. Als u het aandurft..........

Ook stelde Buffett dat voor de komende jaren het aanhouden van een spaarrekening een slechte belegging is. Uw vermogen zou daardoor juist verminderen.

"Mensen met veel liquide middelen voelen zich nu gerust. Maar ze zouden niet gerust moeten zijn. Het beleid dat de overheid voert om de huidige crisis aan te pakken, zal op termijn waarschijnlijk leiden tot inflatie en een versnelde daling van de werkelijke waarde van cash", verklaart hij. Aandelen zijn nu goedkoop. Hij koopt ze omdat ze een betere bescherming bieden tegen inflatie dan de staatsobligaties die hij tot voor kort aanhield!

Zie de ingezonden brief van Warren Buffett in de The New York Times. Wilt u de handelingen van Warren Buffett blijven volgen, kijkt u dan regelmatig naar deze site.

Indien u gebruik wilt maken van de huidige lage koersen dan zijn de volgende punten van belang: koersen kunnen nog verder zkken, spreid daarom uw aankopen; beleg alleen in bedrijven met een sterke balans; beleg met geld dat u kunt missen zonder er slapeloze nachte van te krijgen; beleg met een horizon die langer is dan twee jaar.


Onder de huidige crisis en recessieverwachting (de VS bevindt zich al enige tijd in recessie) zijn consumenten minder geneigd om grote aankopen te doen. Topman Paul Otellini van Intell merkte op dat er onzekerheid is over de toekomst. “Kijkend naar het vierde kwartaal is het moeilijk te weten welke impact de financiële crisis zal hebben op de vraag van consumenten.”


Binnen de financiële sector mag al helemaal niet op winstverbeteringen gerekend worden. Zo waarschuwt topman Jamie Dimon van JPMorgan Chase: “Gezien de onzekerheid in de kapitaalmarkten, huizensector en de algehele economie, is het redelijk om een winstdaling van ons bedrijf te verwachten in de komende kwartalen” en dat geldt voor de hele sector.

Daarnaast is het voor verschillende bedrijfstakken ook moeilijker geworden om aan krediet te komen.

Het gevolg is een verlaging van productieactiviteiten waardoor zowel omzet als winst afnemen.


Uit onderzoek van Ernst & Young blijkt dat er in het derde kwartaal 111 winstwaarschuwingen door Britse bedrijven werden gegeven. Het grootste aantal in zeven jaar. Ook de autoproducenten komen in de problemen. Zowel BMW als Daimler hebben gemeld dat de voorspelde winsten voor 2008 niet gehaald zullen worden. PepsiCo Inc. heeft de winstverwachting voor 2008 verlaagd. Intussen zijn in de VS over de maand augustus de groothandelsverkopen met 1,8% gedaald en maakte de Philadelphia-index in oktober de grootste daling in 18 jaar. Deze index geeft de economische activiteit aan in het belangrijke industriële gebied rond Philadelphia.


Voor de wereldhandel breekt ook zwaar weer aan. “Kredietbrieven en kredietlijnen voor handelaren worden bevroren”, zei directeur Khalid Hasim van Precious Shipping op een scheepvaartconferentie in Singapore. De hele scheepvaartsector krijgt dus niet langer kredieten ter beschikking. Zowel niet voor het normale vervoer noch voor de bouw van nieuwe schepen.


Volgens het Japanse ministerie van Economie is in Japan de industriële productie in de maand augustus op maandbasis met 3,5% gedaald. Bij de voorlopige cijfers werd ook al een daling van 3,5% gemeld. Op jaarbasis was sprake van een afname met 6,9%, conform de voorlopige cijfers.


Uit al deze feiten blijkt dat een flinke recessie, of misschien wel depressie in aantocht is. Het tijdperk van winstwaarschuwingen en verlaging van koersdoelen is aangebroken en daar zullen de aandelenkoersen verder onder lijden.


Er is nog weinig zicht op toenemende inflatie. De olieprijs is sterk gedaald en door de afnemende consumentenbestedingen kunnen bedrijven moeilijk hun prijzen verhogen. Dit geeft de FED en de ECB opnieuw de mogelijkheid de renten te verlagen.

Overheden staan garant met ongekend hoge bedragen en pompen honderden miljarden in de financiële sector. Dat geld zal voor een groot deel moeten komen uit het extra draaien van de geldpersen. Waar moet het anders vandaan komen? De monetaire inflatie (hoeveelheid geld in omloop) zal met een sprong toenemen als meerdere banken gebruik gaan maken van deze overheidssteun. Normaal gesproken duurt het minstens een jaar voordat het bijdrukken tot een hogere prijsinflatie leidt. Maar in de omvang waarop dat nu gaande is zou die prijsinflatieperiode sneller kunnen komen.


Aan de andere kant durven banken elkaar nog steeds nauwelijks geld te lenen. Zolang ze op hun geld blijven zitten zal een oplopende prijsinflatie achterwege blijven. Als tegelijkertijd een prijsdaling van grondstoffen plaatsvind, zoals nu eveneens het geval is, zou eerder een periode van inflatiedaling of zelfs deflatie kunnen ontstaan. Deflatie verwacht ik echter niet. De Centrale Banken zullen alles op alles zetten om het deflatiespook te vermijden. In dat geval zullen de geldpersen alleen maar sneller draaien.


De crisis slaat nu duidelijk over naar andere sectoren. Als de reële economie zware klappen krijgt, dan raakt de economie knock out en duurt de periode van extreme onzekerheid veel langer. Geen bonussen, forse ontslagen, dalende huizenprijzen, niet op vakantie, niet bij je spaargeld kunnen...enz.

We zullen hopen dat de beurs spoedig in wat rustiger vaarwater komt. Dat alleen al zal het vertrouwen verbeteren en dat is hard nodig.


De banken zijn niet alleen de schuldigen van de huidige crisis. Zij werden door de politiek in de VS gedwongen een bepaald percentage van hun leningen te verstrekken aan hun plaatselijke gemeenschappen, en het Congres beval de hypotheekreuzen Fannie en Freddie hun leningen uit te breiden naar leners met marginale kredietwaardigheid. Steven G. Horwitz (Professor of Economics, St. Lawrence University) : "Ja, de banken waren 'hebzuchtig' naar nieuwe klanten en risicovollere leningen, maar ze reageerden op prikkels gecreëerd door goedbedoelde maar misplaatste ingrepen van overheden. Het zijn deze interventies die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de riskante leningen die slecht afliepen en die het centrum vormen van de huidige crisis, en niet de 'vrije markt'." Zie het artikel 'VS overheid oorzaak bankencrisis', hier .... 


Was deze crisis te voorspellen? Een econoom die al in 2006 deze financiële crisis voorspelde is Nouriel Roubini. Hij is professor aan de New York University en tevens Chairman van RGE Monitor. Nouriel voorspelde twee jaar geleden de huidige crisis en zegt dat de VS de ergste recessie gaat meemaken in 40 jaar tijd.

Zie zijn video hier.


Naar Archief

Actueel Beursnieuws en Financieel Nieuws